JavaOne 2017

A quick overview

Door Erik Pronk & Alexander Chatzizacharias

Van zondag 1 t/m donderdag 5 oktober stond hét Java-evenement van het jaar op het programma: JavaOne te San Francisco. Met dit jaar een nog grotere delegatie aan Nederlandse bezoekers en sprekers dan vorig jaar. We winnen terrein! In deze terugblik willen we iedereen laten meegenieten van JavaOne 2017 en alle nieuwe ontwikkelingen vanuit Oracle.

Als je naar JavaOne gaat is het belangrijk om een goede planning te maken en dat viel dit jaar niet mee. De mensen verantwoordelijk voor de planning waren er goed in geslaagd om in bepaalde tijdsloten meerdere interessante sessies te plannen en andere tijdsloten te voorzien van voor mij “geen” interessante sessie. Verreweg de meeste sessies gingen dit jaar natuurlijk over Java 9 en wat dit aan nieuwe functionaliteiten met zich meebrengt. De opening Keynote op maandag stond naast de (financieel) nodige sales pitches hier ook uitgebreid bij stil. Voor een gedetailleerde terugblik op de Keynote klik hier.

De verhuizing van JavaEE naar de Eclipse foundation onder de naam Eclipse Enterprise for Java (EE4J, what’s in a name) wordt door velen gezien als een prima zet en werd met veel applaus begroet. Wat dit allemaal voor Enterprise Java gaat betekenen weet nog niemand maar als je invloed wil uitoefenen op de koers is dit hét moment om je aan te sluiten bij de nieuw gevormde community (een mooi startpunt hiervoor is Twitter via @EclipseEE4J).

Naast de “officiële” Keynote stonden er nog twee Keynotes op het programma tijdens JavaOne: de Developer Keynote en de Community Keynote.

Developer Keynote

Tot mijn grote teleurstelling was de Developer Keynote één grote reclamekaravaan van Oracle-producten, Oracle developer communities en tooling maar vooral de Oracle-cloud. Dit was ook de enige sessie die ik en met mij vele niet tot het eind heb meegemaakt.

Community Keynote

De Community Keynote begon met een verhaal van IBM over Open Liberty (zeg maar Websphere open-source) en Microprofile. In tegenstelling tot de Developer Keynote stond hier de techniek centraal. Daarna was het Stephen Chin als filmregisseur die met een grote delegatie van de JUG’s de film The Matrix nieuw leven inblies. Een vermakelijk stuk amateurtoneel met veel komische oneliners.

Kotlin

Qua inhoud had ik mijn zinnen gezet om meer in Kotlin te duiken en dat is gedeeltelijk gelukt. Er waren diverse sessies over Kotlin maar de kwaliteit varieerde nogal. De populariteit van Kotlin is de laatste tijd enorm toegenomen, onder andere door de enorme push vanuit JetBrains. De highlights die ik uit de sessies heb meegenomen:

  • Kotlin is not just pretty Java J
  • Kotlin is meer compact dan andere JVM-talen; zoals Scala, Groovy en Clojure
  • Kotlin classes zijn final by default
  • Kotlin is null safe; als iets null kan zijn moet dat expliciet aangegeven worden
  • Kotlin kan zeer efficiënt omgaan met multi-threading via coroutines
  • Exceptions binnen Kotlin zijn unchecked
  • Betere implementatie van Generics
  • Binnen Kotlin werkt de == operator zoals je verwacht.

Als een team wil beginnen met Kotlin dan kan je het beste starten door je testen met Kotlin te schrijven.

Virtual Reality in Java, is it possible?

Met stip bovenaan staat natuurlijk het verzorgen van mijn eerste sessie op JavaOne. Op woensdag 4 oktober om 16:30 lokale tijd stonden Alexander en ondergetekende met onze sessie 'Virtual Reality in Java is it possible?' op JavaOne.

We namen de bezoekers mee door de wereld van VR en vertelden wat de mogelijkheden zijn om met Java hiervoor te programmeren. Het publiek bestond uit totaal 70 man en dat was een prima aantal voor een niche onderwerp zoals deze. Door de interactie met de zaal en de hoeveelheid vragen achteraf, kijk ik met goed gevoel terug. Het publiek gaf aan veel geleerd te hebben over VR in combinatie met Java en tijdens onze sessie geboeid te zijn geweest.

Naast mijn eigen sessie en de Kotlin sessies heb ik gedurende JavaOne nog tal van andere sessies gevolgd die wisselend waren van kwaliteit. Hieronder volgen mijn persoonlijke hoogtepunten:

Docker Tips and Tricks for Java Developers door Ray Tsang

Het is moeilijk voor een presentator om iets te bieden wat interessant is voor het volledige publiek. Dit is toch wat Ray voor elkaar kreeg. De sessie had een korte slide intro en vervolgens liet Ray via een live coding sessie de verborgen geheimen van Docker zien. Zo was het voor mij nieuw dat je de docker deamon in de Cloud kan draaien zodat je ook op plekken met slechte bandbreedte (zoals JavaOne) prima je docker images kan bouwen.

Java EE Postmodernism - Bert Ertman

In deze sessie nam Bert het publiek mee door wat JavaEE kan en ook vooral niet kan. Het is niet het snelst innoverende platform wat er is maar het biedt wel stabiliteit en zekerheid. Ook Bert haakte in op EE4J en dat nu het moment is om mede de richting te bepalen. Als afsluitende quote refereerde Bert naar Server less “No server is easier to manage than no server”.

The Hacker’s Guide to Session Hijacking - Patrycja Wegrzynowicz

In deze sessie liet Patrycja zien hoe eenvoudig het is om websessies te hijacken en vervolgens deze sessie te misbruiken. Als developers staan we hier soms niet vaak genoeg bij stil en deze sessie was goed om iedereen weer met z’n neus op de feiten te drukken en extra voorzichtig hiermee om te gaan.

Tot slot

Het was een mooie bewogen week in San Francisco. De week begon goed maar vroeg om zondagochtend om 8:00 met een fietstocht door de mooiste plekken van San Francisco georganiseerd door Qualogic. Daarna was er na iedere dag een borrel in de avond.

Persoonlijke hoogtepunten waren de Party One op dinsdagavond en natuurlijk het concert van Oracle op woensdag in het AT&T-park. Na de conferentie zijn we nog met z’n drieën op tour gegaan door Sillicon Vally en hebben we alle tech-campussen bezocht. Een mooie ervaring met als hoogtepunt het Computer Historic museum waar we terug in de tijd gingen naar het prille begin van de IT. Mooi om te zien waar het allemaal begonnen is en wat de technologie ons heeft gebracht.