Rijkswaterstaat - ICTU

Werken aan veiliger vaarwater

jdriven-ictui-binnenvaart

Hoe wordt Rijkswaterstaat toekomstbestendig? Een belangrijke vraag met uiteenlopende antwoorden. Een van de antwoorden is een nieuw systeem om de (Nederlandse) binnenvaart mee te monitoren; IVS-Next.

Een kerntaak van Rijkswaterstaat is de veiligheid van het scheepvaartverkeer. Nederland heeft drukke zeeën en vaarwegen en daarom is inzicht in en uitwisseling van informatie van cruciaal belang voor een vlot en veilig verloop van het scheepvaartverkeer.

Klant


Verantwoordelijk

Casper Rooker
Bas Knopper

Gebruikte technologie

Spring

Tot op heden werd daarvoor het systeem IVS90 (Informatie en Volgsysteem Scheepvaart) gebruikt, maar zoals de naam al doet vermoeden is dit systeem gebouwd aan het begin van de jaren 90 en sindsdien heeft de technologie alles behalve stilgestaan. Ook de wensen ten opzichte van een dergelijk systeem zijn veranderd en die wensen bleken niet te verwezenlijken met IVS90. Een volledige vervanging was de enige oplossing en dus stapte Rijkswaterstaat naar ICTU( ICT Uitvoeringsorganisatie) en die kwamen in hun zoektocht naar goede ontwikkelaars uit bij Ilja Booij en Bas Knopper.

Ilja, op dat moment net aangenomen bij JDriven, had direct oren naar dit overheidsproject en dus kon hij in mei 2016 aan het begin van het project instappen. In augustus van dat jaar werd ook Bas erbij gehaald om het team te versterken. Voor zowel Ilja als Bas biedt het idee dat een grote groep mensen dagelijks met het nieuwe systeem zal gaan werken en er zelfs van afhankelijk wordt, veel uitdaging en uiteindelijk ook veel voldoening.

Ilja's doelstelling binnen dit nieuwe project als ervaren backend programmeur was meteen duidelijk; alles zo simpel mogelijk houden. Dat klinkt logisch, maar is het vaak niet in de praktijk. Zeker niet bij ICT-projecten. Een systeem moet zowel simpel blijven voor de eindgebruiker, die makkelijk en snel relevante informatie moet kunnen opzoeken uit een grote, gedeelde database, alsook voor de ontwikkelaars zelf.

Want een systeem is pas klaar voor de toekomst wanneer het makkelijk te onderhouden is en ook, indien nodig, weer makkelijk aan te passen of uit te breiden is. Hierin lag de grootste uitdaging en alleen door steeds kritisch vraagtekens te zetten bij keuzes, nieuwe features en de (huidige) systemen, is het mogelijk om alles simpel te houden en toekomstbestendig te maken.

Op technisch gebied werd Docker images gebruikt om de deelsystemen op te leveren. Deze deelsystemen bestaan uit Java webapplicaties, op basis van Spring Framework die draaien op Apache Tomcat servlet containers. De Docker images worden geproduceerd door middel van een Continuous Delivery pipeline op basis van Jenkins.

Inmiddels werkt de eerste verkeerspost al met het nieuwe systeem in de vorm van een proef en zijn er ook diverse demo's gedaan om feedback te verzamelen en te verwerken. Het systeem zal gefaseerd live gaan op steeds meer locaties met als doel om aan het einde van 2017 het oude systeem volledig te vervangen. Ilja en Bas zullen tot die tijd, en ook daarna, bezig blijven met het stellen van kritische vragen ten einde het scheepvaartverkeer in Nederland weer een stukje veiliger te maken.